Ter Borch Stichting

www.terborchstichting.nl

Eva Kleeman (06-81139221)

Kamer van koophandel nummer 56102267

RSIN (Fiscaal nummer) 851974727

Bankrekening NL21 INGB 0006727950

mail: info@terborchstichting.nl

Over de stichting

De Ter Borch Stichting is een culturele ANBI met als statutaire doelstelling om tentoonstellingen te maken voor een breed publiek, en om daarmee het cultuurtoerisme voor Deventer en de regio te stimuleren.

De stichting heeft onlangs ook een sociale doelstelling aan haar beleid toegevoegd. Daarover, en over de door haar gekozen SDG’s (Sustainable Development Goals) is meer te lezen in het MAEX sociaal jaarverslag.

De stichting werkt samen met diverse sociale en culturele partners in Deventer, en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast ontplooit zij activiteiten in het verlengde van haar doelstellingen, zoals het uitgeven van publicaties, het opzetten van randprogrammering als films, audiotours, lezingen etc.

Directeur-bestuurders zijn Eva Kleeman en Daaf Ledeboer. De Raad van Toezicht bestaat uit: Paul Hart, Martijn van Klaveren en Hein te Riele. De directeur-bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Gerealiseerde activiteiten per 1/1/2022:

2017: ‘Roofkunst, voor tijdens en na WO II in de Bergkerk te Deventer’

2021: Facebookpagina ‘Deventer in de zeventiende eeuw’

2021-2022: ‘Pruikentijd, een kleine geschiedenis van Deventer in de achttiende eeuw’. Tentoonstelling in de Bibliotheek Deventer, het Etty Hillesum Lyceum locatie Het Vlier en woonzorginstellingen van Humanitas en Solis.

Elk jaar worden de jaarcijfers van het voorgaande jaar op deze website gepubliceerd. Daar is ook het sociaal jaarverslag te vinden. De Stichting, ook bekend onder de naam Ter Borch Foundation, staat ingeschreven onder RSIN nummer 851974727

De stichting is ANBI geregistreerd door de Belastingdienst

Giften aan de stichting, een culturele ANBI, zijn voor particulieren 125% aftrekbaar van de belasting, klik hier voor meer informatie. Voor bedrijven zijn giften zelfs voor 150% aftrekbaar, klik hier voor meer informatie.

Jaarcijfers: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  2021, 2022,

Anbi publicatieformulier