Ter Borch Stichting

www.terborchstichting.nl

Eva Kleeman (06-81139221)

Kamer van koophandel nummer 56102267

RSIN (Fiscaal nummer) 851974727

Bankrekening NL21 INGB 0006727950

mail: info@terborchstichting.nl

Over de stichting

De Ter Borch Stichting heeft als doel om een breed publiek in aanraking te brengen met beeldende kunst van museale kwaliteit en het geven van een impuls aan het Deventer -en in bredere zin regionale- cultuurtoerisme.

De stichting is opgezet volgens het Raad van Toezicht model. Raad van Toezicht: Paul Hart (voorzitter), Hein te Riele (secretaris), Martijn van Klaveren (lid); Directie: Eva Kleeman. Wij worden ondersteund door vrijwilligers die tijdens de tentoonstellingen actief zijn als rondleiders en gastheren/-vrouwen. Mocht u mee willen doen als vrijwilliger, meldt u dan aan via info@terborchstichting.nl

De stichting is ANBI geregistreerd door de Belastingdienst

Giften aan de stichting, een culturele ANBI, zijn voor particulieren 125% aftrekbaar van de belasting, klik hier voor meer informatie. Voor bedrijven zijn giften zelfs voor 150% aftrekbaar, klik hier voor meer informatie.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de ANBI-regels van de Belastingdienst: leden van de Raad van Toezicht (de beleidsbepalers) mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Een voorbeeld van vacatiegeld is een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Uitgeoefende activiteiten: in 2017 is een tentoonstelling (Roofkunst voor, tijdens en na WO II) georganiseerd, en er zijn lezingen en films en een educatief programma georganiseerd. De intentie is om deze activiteiten de komende jaren door te zetten.

Jaarcijfers: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Anbi publicatieformulier