De Ter Borch Stichting wil het grote publiek kennis wil laten maken met zelden of nooit getoonde kunstschatten uit de rijkscollectie. Het gaat daarbij om werken van museale kwaliteit die vaak jarenlang de immense depots van het Rijk niet hebben verlaten. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een zo groot mogelijk deel van de Rijkscollectie voor een breed publiek te ontsluiten.

Wij hebben ook bruiklenen mogen ontvangen van o.a. het Dordrechts Museum, Mauritshuis, Centraal Museum Utrecht, Museum Catharijneconvent, Bonnefantenmuseum, Fries Museum, Fries Scheepvaart Museum, Museum de Fundatie, Rotterdam Museum, Joods Historisch Museum, Museum Flehite, Paleis het Loo, Stadsarchief Amsterdam, Museum Gouda, Gorcums Museum, Museum Prinsenhof en Museum de Waag. De kwaliteit van het te exposeren werk is leidend. Waar mogelijk zoeken we voor een breed publiek toegankelijke onderwerpen.