De rijkscollectie in Deventer

De Ter Borch Stichting wil cultureel aanbod van landelijk niveau naar Deventer brengen en daarmee een aanjager zijn voor het lokale en regionale cultuurtoerisme. Ze doet dit door in de Deventer Bergkerk een podium te bieden aan kunstschatten uit de rijkscollectie.

Voor Deventer is dit een vernieuwende aanvulling op het bestaande, in heel Nederland bekende culturele aanbod, dat nu gebaseerd is op gebouwd erfgoed en festivals. Voor de Provincie Overijssel kan het initiatief een kwalitatieve programmatische toevoeging betekenen aan de bestaande culturele infrastructuur.

De monumentale twaalfde-eeuwse Bergkerk ligt in de binnenstad van Deventer, op loopafstand van het station. In het voorjaar van 2017 heeft de Gemeente Deventer de Bergkerk geschikt gemaakt voor museale exposities wat betreft veiligheid, publieksfaciliteiten en klimaat. Dit gebeurde onder begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vervolgens is in de zomer van 2017 de tentoonstelling Roofkunst, voor tijdens en na WO II in de kerk te zien geweest. De gedachte om deze hoogwaardige tentoonstellingsfunctie onder te brengen in een leegstaand topmonument sluit aan bij een landelijke trend: reanimatie van gebouwd erfgoed. Deventer is hiermee een bijzondere expositieruimte rijker.