Roofkunst.html
 
 

De Ter Borch Stichting is een particulier initiatief dat het grote publiek kennis wil laten maken met zelden of nooit getoonde kunstschatten uit de Rijkscollectie. Het gaat om werken van museale kwaliteit die vaak jarenlang de immense depots van het Rijk niet hebben verlaten, zodat hele generaties deze werken nooit gezien hebben. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namelijk om een zo groot mogelijk deel van de Rijkscollectie voor een breed publiek te ontsluiten.


 
Ambitie.html